Mis on astroloogia?

Astroloogia uurib Maa peal asuva inimese (ka looma, taime, riigi või organisatsiooni) suhteid taevakehadega, nende suhete muutumist ajas ja ruumis. Klassikalise astroloogia alguseks loetakse ca aastat 1500 e.Kr. Babüloonias. Palju sajandeid peeti planeete jumaliku või okultse jõu väljendajaks, mis arvati suutvat inimesi mõjutada. Planeetide liikumise põhjal koostasid astroloogid inimestele üsna konkreetseid ennustusi. Tänapäeval kasutatakse astroloogiat eelkõige inimese psühhoanalüüsiks ja tema toetamiseks ümbritseva maailmaga toimetulekul, organisatsiooni- või riigisiseste probleemide lahkamiseks ning tulevikutendentside, -võimaluste ja väljakutsete prognoosiks. Niisiis ei ole tegu enam ennustuskunstiga.

Astroloogia eriharud on näiteks:
sünastria – kahe või enama isiku vahelise sobivuse uurimine;
majandusastroloogia – majandusprotsesside astroloogilise uurimine ja prognoosimine;
selektiivne astroloogia – aitab leida sobivat ajahetke mis tahes ettevõtmise alustamiseks;
meditsiiniastroloogia – aitab tervisehädade põhjuste selgitamisel ning sobivaima ravi leidmisel;
horaarastroloogia – kindla ajahetke uurimine, aitab analüüsida mõnd probleemi või vastata konkreetsele küsimusele;
agraarastroloogia – uurib taevakehade mõju taimedele.