“Ja millised on kõige tähtsamad põhimõtted?”

Väike Võlur mõtles hetke, enne kui vastas: “On viis võtmepõhimõtet.

  • Võlur peab mõtlema süsteemselt ning otsima asjadevahelisi seoseid, mis ei paista esmapilgul alati välja. Seetõttu peab Võlur käsitlema informatsiooni alati laiemas kontekstis, kuna vaakumis pole midagi ning miski ei tähenda midagi.
  • Võlur peab endale alati teadvustama, et ta teadmised ei ole kunagi täiuslikud, et ikka on midagi veel avastada ning et iga eesmärgi saavutamiseks on alati mitu võimalust.
  • Võlur jagab oma teadmisi teistega, kuna nii saab ta teisi valgustada ning jõuda surematuseni.
  • Võlur järgib alati nelja reeglit: austab iseennast, austab teisi, austab ökoloogiat ning vastutab kõigi oma tegude eest.
  • Tõeline Võlur usub, et ükski eespool nimetatud väidetest pole õige, aga käitub nii, nagu kõik väited oleksid õiged. Ta usaldab enda tegudega kaasnevate reaktsioonide tõlgendamisel meelte tajusid ning mõtleb alati enne läbi, milline valik on just selles situatsioonis kõige sobivam.”

/N.Owen “Metafoori maagia”/